היכן נפגשים חקלאות ופיננסים ?

היכן נפגשים חקלאות ופיננסים ?

logo gtm

היכן נפגשים חקלאות ופיננסים ?

חקלאות בישראל היא מילה עם קונוטציות כבדות. מילה שמתכתבת עם ציונות, התיישבות, הפרחת השממה, ושביל קליפות התפוזים.
מאז ימיה הראשונים עברו על החקלאות הישראלית מספר מהפכים.
החקלאות המודרנית במדינת ישראל של האלף השלישי היא חקלאות של מחקר ופיתוח. חקלאות של התמחות וחקלאות של יתרון לגודל.

אחד המאפיינים של החקלאות המודרנית הישראלית לצד השימוש בטכנולוגיות מתקדמות של מחקר, השקיה, דישון והשבחה, הוא ההסתמכות על כח עבודה זר.
עם קיטון הנכונות של אזרחי המדינה לעבוד בענף והקושי המובן בהעסקת פלסטינים, התמסד הפתרון של מהגרי עבודה תאילנדים.
על פי נתוני "קו לעובד" מועסקים כיום בישראל כ-22,000 עובדים זרים בתחום החקלאות, כ-6% מסך העובדים הזרים הכולל בישראל- כ367 אלף. רובם המוחלט של עובדי החקלאות מגיע מתאילנד.
תהליך הבאת עובדים זרים לארץ, בתחום החקלאות, מבוצע כולו על ידי ארגון ישראלי- תאילנדי תחת שיתוף פעולה מלא בין שתי הממשלות.

למהגרי העבודה התאילנדים מספר קשיים בהעברת שכרם לבני משפחתם בתאילנד, אשר קשורים קשר הדוק לאופי עבודתם. קודם כל קיים קושי לוגיסטי המצריך את העובד, הנמצא בדרך כלל באיזורים חקלאיים מרוחקים ממרכזי שירותים עירוניים, לצאת מעבודתו ולהעדר במשך לפחות מחצית יום העבודה.
בנוסף לקושי הלוגיסטי, מול רוב נותני השירות קיימות 2 בעיות עיקריות נוספות; הראשונה, אי בהירות ושקיפות בכל הקשור לשער המטבע הסופי ואי ידיעה מהו הסכום הסופי (באט – המטבע המקומי בתאילנד) שיועבר למשפחתו- אלו מונעים מהעובד לקבל החלטות מושכלות.

הבעיה השנייה היא מחסום השפה, רוב העובדים התאילנדים דוברים רק תאילנדית, ורוב נותני השירות, הן הבנקים בישראל והן נותני השירות בדואר, לא דוברים את השפה.
לרוב עוסקת GMT בשירותים קמעונאיים, אך לפני כשנה, כאשר זיהתה את הפוטנציאל בתחום עובדי החקלאות הזרים החליטה להכנס לענף זה. GMT פיתחה שני פתרונות יעילים ומתקדמים על מנת לתת מענה לשוק זה.
הפתרון הראשון מאפשר איסוף מזומנים ישירות מהעובד התאילנדי במשקים ואזורים מרוחקים. כבר בעת ביצוע העסקה יעודכן העובד על הסכום הסופי בבאט שיקבל לחשבונו בתאילנד. לא רק זאת אלא שרוב סוכני השטח של GMT דוברים תאילנדית מה שמאפשר לחברה לקיים מערך שירות לקוחות בתאילנדית. שירות זה נבנה כך שהוא פותר את הקשיים הייחודים של מגזר זה.

הפתרון השני מאפשר לחקלאי, כלומר למעסיק, לעבוד ישירות מול GMT ולבצע העברות כספים בדרך יעילה ופשוטה על מנת להעביר משכורות ישירות לחשבון הבנק של העובד התאילנדי.
על מנת לקדם את הפתרון הזה חברה GMT עם חברת "מבט מושבים" במטרה להגיע לכמה שיותר חקלאים ולהציע להם פתרון פשוט ומהיר לתשלום משכורת לעובדים זרים, שאינו כולל התעסקות במזומן ואינו גוזל זמן יקר.
כמו שאר השירותים הפיננסים שמעניקה חברת GMT, גם שירותים אלו ניתנים בהתאם לכללי ציות ורגולציה מחמירים אשר נתמכים בטכנולוגיה שפותחה על ידי החברה.
האמינות, היעילות והמחיר התחרותי של GMT מאפשרים לחקלאי ולעובד שלו שקט נפשי בתחום הפיננסי באופן שהדאגה היחידה תהיה להגדלת התפוקה החקלאית.

סגירת תפריט