fbpx
You are currently viewing Cargills Bank

Cargills Bank

חברת Cargills Bank נחשב לאחד הבנקים המובילים בסרי לנקה ומשרת נאמנה את העם הסרי לנקי מזה 174 שנים.

נאמן למורשת זו, בנק Cargills פועל להנגיש את עולם הבנקאות להמונים עם פריסת סניפים הכוללת למעלה מ- 370 נקודות גישה בסניפי Cargills Bank ו-Cargills Food City ברחבי סרי לנקה.

החזון של הבנק הינו להתשמש בצורה רחבה ומקיפה בטכנולוגיה דיגיטלית על מנת לשפר את שירותי הבנקאות שלהם בסרי לנקה.

כיום בנק Cargills משתף פעולה עם GMT במטרה להרחיב את השירותים שהוא נותן ללקוחותיו ברחבי העולם.

download app