fbpx
You are currently viewing GMT  בשטח

GMT בשטח

GMT בשטח

ענף החקלאות בארץ מבוסס ברובו על עובדים זרים. מרביתם מגיעים לישראל מתאילנדים.
ע"פ נתוני רשמיים של רשות האוכלוסין וההגירה, מועסקים בישראל – 25 אלף עובדים תאילנדים, אשר פרוסים בכל רחבי הארץ במאות משקים חקלאיים, מפעלים ובתי אריזה.

מידי חודש מבקשים אלפי עובדים תאילנדים להעביר חלק ניכר ממשכורתם למשפחותיהם בתאילנד. תהליך העברת הכספים המסורתי, בו על הלקוח, במקרה זה- העובד התאילנדי, להגיע אל אחד מסניפים GMT מהווה בעיה וקושי לרבים מהם. אזורים חקלאיים רבים ממוקמים במרחק רב ממרכזי הערים ומסניפי GMT .
סוגייה זו מחייבת פתרונות מיוחדים וחשיבה יצירתית בהם GMT מתמחה.

לצורך מתן מענה לפלח אוכלוסייה זה הקמנו את מחלקת "GMT בשטח" .
למחלקת GMT בשטח מספר נציגים אשר מחולקים לפני אזורים גאוגרפיים ברחבי הארץ.
אלו מגיעים ישירות אל אלפי עובדים תאילנדים, במשקים, בשדות ובמפעלים, מעניקים שירות דיגיטלי, אמין וחוקי, וחוסכת לא רק לעובדים כסף וזמן, אלא גם לחקלאי המעסיק.

שירות GMT בשטח נותן מענה לא רק לעובדים הזרים אלא גם לחקלאים עצמם.
לאחרונה חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם חברת 'מבט מושבים' והרחבנו את סל הפתרונות עבור העברות לעובדים התאילנדים. שיתוף הפעולה עם 'מבט מושבים' מעניק מענה ישיר לחקלאים המעסיקים עובדים זרים, ומבקשים לסייע לעובדיהם בתהליך העברת משכורתם לתאילנד.
השירות הייחודי מאפשר לחקלאים לבצע העברה בנקאית עבור עובדיהם, כך שחשבון העובד התאילנדי מזוכה ישירות בתאילנד במטבע המקומי, השירות הינו מהיר, יעיל וחוסך לחלקאים התעסקות במזומן.
'מבט מושבים' עוסקת בליווי מקצועי של חברי המושב, אגודת המושב והמועצה האזורית במימוש הזכויות הקנייניות במגורים ותעסוקה במושב, ובליווי כולל היבטים כלכליים, תכנוניים ומיסויים, ומציעה לללקוחותיה ליווי וייעוץ עסקי, כלכלי לכל אגודות המושבים וחברי המושבים.

שירות מהיר, עמלה נמוכה ושערי המרה הוגנים הם רק חלק מהיתרונות של השירות שלנו;
סכום הזיכוי הסופי במטבע תאילנדי, מובטח ללקוח במועד איסוף הכסף.
הכסף מגיע בתוך 3 ימים אל הבנק בתאילנד, ללא עיכובים וללא בירוקרטיה.
קבלת עסקה וסמס בשפה התאילנדית נשלחים לכל לקוח בסיום העסקה.

GMT איתך- גם בשטח.

ליצירת קשר וקבלת פרטים:
דניאל מנהל תחום החקלאות 052-6561415
או על הדרכים ליצירת קשר איתנו כאן

download app