Ang pinakamababang komisyon
sa pagpapadala ng pera
sa Pilipinas!

Ilunsad ang presyo para sa bagong serbisyo:

$6 fixed na presyo

Hinahandugan ka ng GMT ng:
  • Pagpapadala sa Cebuana Lhuillier
  • Matatanggap ng pamilya mo ang pera na cash o sa bank account nila
  • 250 sangay sa serbisyo mo sa buong Israel
  • Serbisyo para sa Kostumer hanggang 19:00 ng gabi

Presyo sa paglunsad ng bagong serbisyo:

$5 fixed na presyo

Close Menu