पैसामापैसामा न्यूनतम कमिसन 
स्थानान्तरण हुन्छ!!

तपाईं आफ्नो पैसाको लागि परिश्रम गर्नुहुन्छ।

तपाईंले न्यूनतम कमिसन भुक्तान गर्दा, 

तपाईंसँग धेरै बाँकी रहन्छ। 

नयाँ सेवाका लागि मूल्य लन्च गर्नुहोस्ः$5 निश्चित मूल्य!

GMT ले तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छः

 • मेगा बैंक नेपालमा ट्रान्सफर गरिन्छ
 • अन्तिम विनिमय दर कारोबारको समयमा
  निर्धारण गरिन्छ – पहिले नै स्थानान्तरण
  समयमा, तपाईंले रूपैयाँमा प्राप्त गरिने रकम
  थाहा पाउनुहुन्छ
 • तपाईंको परिवारले तुरून्तै नगदमा वा नेपालको
  कुनै पनि बैंकको खातामा पैसा प्राप्त गर्नुहुनेछ

नयाँ सेवाका लागि मूल्य लन्च गर्नुहोस्ः

$5 निश्चित मूल्य!

तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने,

हामीलाई निम्न टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस्ः

03-3722800 

Close Menu